Både "Nye vaner" og "Ta' ordet - Ta' rummet" er meget velegnede til temadage – og i de sammenhænge, hvor det er passende, krydres med klezmermusik og måske et par kædedanse.

WORKSHOP 1

Kropssproget er er et budskab til andre om, hvordan du har det med dig selv og det der foregår omkring dig.
Det er et personligt mønster sammensat af de oplevelser og erfaringer livet har budt hver enkelt.
Og for langt de fleste er kropssproget blevet en ubevidst vane, som nogen gange direkte modarbejder god kontakt, nærvær og samarbejde.


” NYE VANER”
Kropssprog i dagligdagen

Vores kropssprog er vaner – som kan ændres! Der findes ikke et rigtigt eller forkert kropssprog, men for hver enkelt er det vigtigt at overveje: ” Har jeg brug for det kropssprog, jeg har tillagt mig? ”


Der fokuseres på:

- kropssprogets mange elementer og deres betydning
- at hver enkelt bliver bevidst om sin fremtoning og er opmærksom på, hvordan den virker ind på andre
- at blive bedre til at ”læse” andres signaler
- at blive bedre til at kommunikere klart og nærværende
- at skabe en fælles bevidsthed om kropssprogets betydning
- få redskaber til et mere bevidst og positivt kropssprog i dagligdagen

WORKSHOP 2

For nogen er det stimulerende at være i fokus, for andre er det et mareridt!
Det er imidlertid en situation man kan forberede sig på og blive meget bedre til at håndtere.
Først og fremmest ved at blive fortrolig med kroppens virkemidler.


” TA` ORDET – TA´ RUMMET”
Bliv bedre til at være i fokus

For mange er det en stor udfordring at skulle være i fokus selv for en mindre gruppes fulde opmærksomhed, hvad enten det drejer sig om at holde tale, undervise eller bare tage ordet til et ”morgenmøde”.


Der fokuseres på:

- åndedrættet
- at få hjælp af kropssproget
- at få ”liv” i stemmen, bevidsthed om stemmeleje, betoninger, artikulation og pausen
- at sætte en ”scene”, bruge rummet
- bevidsthed om publikum og energiudveksling
- begrænsningens kunst